ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Viimastel kuudel on Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liiduga ühinenud kolm uut ettevõtet.

Aasta Ehitusprojekt 2017 konkursile on esitatud 11 väga huvitavat ja eriilmelist ehitist. Kasutuseesmärgilt on esindatud kaubanduskeskused, suuremahuline büroohoone, koolimaja, lasteaed, äri-ja eluhoone, spordi- ja tervisekeskus, tootmishoone, alajaam ja avalikus kasutuses olev trepp.

Kohtumisel räägiti Tallinna linnaplaneerimise ja ehituse kitsaskohtadest, peatuti ehituslubade menetlemise olukorral ning detailplaneeringute kehtestamise tähtaegadel, samuti puudutati Tallinna ehitusmääruse eelnõud.

Erialaliidud soovivad oma konkurssidega tõsta esile huvitavaid hooneid ja rajatisi ning tunnustada ehitusinsenere ja projekteerijaid. Laiem eesmärk on juhtida tähelepanu insenerierialade olulisusele ning aidata kaasa ehituskonsultatsiooniteenuste kvaliteedi, projekteerimisettevõtjate maine ning tellijate teadlikkuse tõusule.

Seekordses numbris on esiplaanil Aasta ehitaja 2017 konkursi nominendid. Võitjaks kuulutatud Valdo Rohtla räägib uuenenud Balti jaama turu valmimisest.