ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Aastakoosolek 2021

2021-06-16

EKELi liikmete üldkoosolekul tehti kokkuvõtteid eelmisest aastast, kinnitati tegevuskava ja eelarve uueks perioodiks. Grupiarutelud keskendusid projekteerimis- ja ehitussektori hetkeolukorrale ning tuleviku väljavaadetele.  

Loe edasi...

Ehituse pika vaate kokkulepe sai allkirjad

2021-06-10

Ehitusvaldkond sõlmis esmakordse ehitusvaldkonna ülese kokkuleppe, mille eestvedajad kinnitasid valmisolekut seda ühiselt ellu viia. EKELi poolt allkirjastas dokumendi juhatuse esimees Keijo Vaher.

Loe edasi...

EKEL 2021 aastaraamat on ilmunud

2021-04-29

Aastaraamat sisaldab infot EKELi liikmete kohta, samuti artikleid ning sektorit iseloomustavaid statistilisi arvnäitajaid. EKEL on kogunud statistikat ning andnud oma traditsioonilist aastaraamatut välja alates liidu loomisest 1994.aastal.

Loe edasi...

Balti riikide erialaliitud jagasid kogemusi

2021-04-24

EKELi juhatuse liige Maidu Saar ja tegevjuht Kalle Karron osalesid 23.aprillil toimunud Eesti, Läti ja Leedu ehituskonsultatsiooniettevõtete liitude veebikohtumisel.

Loe edasi...