ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit (EKEL) - ehituskonsultatsiooniteenuseid osutatavate ettevõtete ühendus. EKELi tegevus on suunatud ehitiste lõpptarbijate, nende kasutajate huvide kaitsmisele kvaliteetse ehitustöö nõuete kehtestamise teel ehitusprojektides. EKEL-i kuuluvad ehituse valdkonnas konsultatsiooniteenuseid pakkuvad firmad (nii arhitekti- kui ka inseneribürood).

EKELi tegevuse eesmärgiks on ehitusvaldkonnaga seotud konsultatsioonitegevuse arendamine ja oma liikmete huvide esindamine ning kaitse nii sise- kui välisturul.

Oma eesmärkide saavutamiseks EKEL:
- esindab oma liikmete huve Eesti ehituspoliitika kujundamisel, osaleb ettepanekute esitamises riigivõimu- ja valitsemisorganitele õigusaktide täiustamiseks;
- loob ja arendab sidemeid välisriikide organisatsioonide ja üksikisikutega, võtab osa rahvusvaheliste organisatsioonide tööst, esindab oma liikmeid Eesti, välisriikide ja rahvusvahelistes organisatsioonides;
- soodustab liikmetevahelist suhtlemist ja informatsiooni vahetamist;
- propageerib avatud ja ausate konkurentsipõhimõtete kasutamist;
- kogub ja analüüsib ehituskonsultatsioonialase ettevõtluse alast informatsiooni;
- annab välja trükiseid;
- organiseerib ärikontaktüritusi, presentatsioone, teabepäevi ning seminare.

Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit (EKEL) on Insenerkonsultantide Rahvusvahelise Föderatsiooni (FIDIC), Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu liige.


Faktid EKEL (endine EPBL) kohta

Asutatud: 24.03.1994

Registreeritud:
13/13.05.1994 Tallinna Linnavalitsuse Ettevõtteregistri osakond
26.06.1998 Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste register

Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu põhikiri (pdf fail)

Kasu EKELi kuulumisest
 
FIDICu ja EKELi EETIKAKOODEKS 2015 (pdf fail)

 


Uuele liitujale

liitumisankeet, liikmemaks 2018

 


PILTIDE ARHIIV