ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Erialaliidud soovivad oma konkurssidega tõsta esile huvitavaid hooneid ja rajatisi ning tunnustada ehitusinsenere ja projekteerijaid. Laiem eesmärk on juhtida tähelepanu insenerierialade olulisusele ning aidata kaasa ehituskonsultatsiooniteenuste kvaliteedi, projekteerimisettevõtjate maine ning tellijate teadlikkuse tõusule.  

Kandidaatide esitamise tähtaega on pikendatud 1 nädala võrra kuni 18.12.2017, mõlema konkursi tingimused on leitavad EKEL ja EEL kodulehtedel http://ekel.ee/et/info/aasta-ehitusprojekt ja www.ehitusinsener.ee.