ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Kohtumisel räägiti Tallinna linnaplaneerimise ja ehituse kitsaskohtadest, peatuti ehituslubade menetlemise olukorral ning detailplaneeringute kehtestamise tähtaegadel, samuti puudutati Tallinna ehitusmääruse eelnõud.

Uue teemana väljendasid EKELi esindajad lootust, et amet hakkab senisest rohkem tähelepanu pöörama planeeringutele, mis jäävad üld- ja detailplaneeringute vahele ehk ruumivisioonile, mis on Tallinna linnaruumi üldist kvaliteeti silmas pidades väga oluline.

Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu esindajate hinnangul on menetlusprotsesside optimeerimisel veel arenguruumi palju, kuid tänu omavahelisele tihedamale suhtlemisele on olukord hakanud paranema. Linnaplaneerimise Ameti töös on märgata positiivseid muutusi, võrreldes varasemate aastatega on näha menetlusprotsesside kvaliteedi paranemist, mis väljendub projektide lühemates menetlusaegades.

Ameti juhtkond toob samuti positiivsena välja regulaarseid kohtumisi Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liiduga, mis on aidanud kaasa taotlejate ja projektide menetlejate koostöö sujumisele. Kohtumistel käsitletud teemad, osapoolte infovahetus ning kitsaskohtade avamine aitavad ennetada tekkida võivaid probleeme ning muuta tööd tulemuslikumaks.

Seekordsest arutelust võtsid osa EKELi poolelt juhatuse liige Tõnis Tarbe, tegevjuht Kalle Karron, EKELi liikmed Kaitis Väär ja Mihkel Tüür. Linnaplaneerimise Ametit esindasid ameti juhataja Anu Hallik-Jürgenstein, peaarhitekt Endrik Mänd, detailplaneeringute teenistuse direktor Arvo Rikkinen, ehitusosakonna juhataja Helvi Kork ja õigusosakonna juhataja Eva Vanamb, samuti Transpordiameti juhataja Andres Harjo ja Kommunaalameti asejuhataja Reio Vesiallik.


Loe lisaks:

http://www.ehitusuudised.ee/uudised/2017/12/04/ehituskonsultandid-utlesid-linnaplaneerimise-kohta-haid-sonu