ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

EKELi esindus kohtus 01.novembril Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsler Jüri Rassi ja tema meeskonnaga, et jagada vastastikku infot ning püüda leida lahendusi esilekerkinud probleemidele. Kokkusaamisel osalesid EKEL poolt juhatuse esimees Tiit Kerem, juhatuse liikmed Merike Rannu ja Kaitis Väär ning tegevjuht Kalle Karron. Asekantsleriga olid kaasas ehitus- ja elamuosakonna ehitustegevuse valdkonnajuht Ivo Jaanisoo, EHR ja e-ehituse projektijuht Taavi Jakobson ning peaspetsialist Ülle Reidi.

EKEL ja MKM on leppinud kokku, et paremaks infovahetuseks ning tagasiside saamiseks kohtutakse omavahel perioodiliselt arutamaks mingit konkreetset teemat, mis parajasti päevakorral. Seekordsel kohtumisel oli teemasid palju. Olulisena käsitleti taas ehitisregistri temaatikat, kus vaadeldi nii ehitusteatise kui ehituslubade esitamisega seotud probleeme.  Asekantsleri sõnul tegeletakse olemasoleva EHR andmebaasi parandamise ja vigade likvideerimisega jooksvalt iga päev. Samal ajal toimub vana andmebaasi üleviimine uuele platvormile, s.t uue menetluskeskkonna loomine, mis tagab jõudluse olulise paranemise ning võimaldab kasutada uusi rakendusi. Taavi Jakobson lisas, et uue menetluskeskkonna prototüüp valmib veebruaris 2019 ja seejärel toimub uuele IT-arhitektuurile üleminek ning uus menetluskeskkond on plaanis avada 2020 I kvartalis. Eesmärgiks on dokumentide paberkausta loogikast loobumine, isiku sidumine dokumentidega ning EHRis allkirjastamise võimaldamine. Aastal 2021 peaks saama esitada projekte mudelis ning menetlust läbi viia mudeli baasil. Siinkohal on vaja õppida naabritelt, sest Vantaa ja Helsinki juba piloteerivad vastavat lahendust.
Samas on Taavi Jakobsoni sõnul juba peatselt kavas avada KOV ehitiste avalik infoportaal, millest on võimalik jälgida menetluste pikkusi, ehitusaktiivust jne.

Lisaks ehitisregistri teemale räägiti probleemidest MTR registreeringutega. Näiteks on esinenud juhtumeid, kus on isikul kutse olemas, kuid MTRi registreeringut pole ning seetõttu ei võikski justkui tööd teha. Samuti räägiti sisulisest ja formaalsest pädevusest, vastutuse delegeerimisest,  peatöövõtja mõistest ja vastutusest.

Aktuaalse teemana andis Ivo Jaanisoo ülevaate uuendamisel olevatest määrustest. Lisaks arutleti projekteerija erialase kohustusliku vastutuskindlustuse temaatika üle - EKEL leiab, et see võiks olla kohustuslik. Veel puudutati määruste ja regulatsioonide uuendamisest rääkides Maanteeameti tegevusalas oleval ning arutati siinkohal koostöö võimalikku tihendamist.

Meeldiva traditsioonina lepiti kokku, et MKM annab ka sel aastal EKELi Aasta ehitusprojekt 2018 konkursil eriauhinna parimale mudelis teostatud ehitusprojektile.

Lisainfo: Kalle Karron, tegevjuht