ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

EKELi eestvedamisel koostatud ehituskonsultatsiooni lepingutingimused EKL 2016 on nüüdsest kasutatavad ka inglise keeles.

Lepingutingimused tõlgiti inglise keelde tulenevalt projekteerimisturu praktilisest vajadusest, sest üha enam on neid ehituskonsultatsiooniteenuseid pakkuvaid ettevõtteid, kes sõlmivad oma partneritega lepingu inglise keeles. Inglisekeelne versioon on identne EKELi poolt koostöös advokaadibürooga Triniti 2016.aastal koostatud eestikeelsete lepingutingimustega, millega asendati varem kasutusel olnud lepingutingimused PTÜ 2007.

EKL 2016 koostati eesmärgiga saada tasakaalustatud ehituskonsultatsiooniteenuste lepingutingimused, mis arvestavad võrdselt nii tellija kui projekteerija huvidega ning lihtsustavad ehituskonsultatsiooniteenuste tellimist. Samuti on soov aidata kaasa kvaliteetsemate lepingute sõlmimisele, millest tulenevalt väheneks vaidluste arv ning tõuseks teenuse kvaliteet.

Lepingu üldtingimuste koostamise aluseks võeti nii varasem EPBL koostatud „Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimused“ (PTÜ 2007 a redaktsioon)  kui ka Insenerkonsultantide Rahvusvahelise Föderatsiooni FIDIC "Tellija/konsultandi teenuste näidiskokkulepe" nn FIDIC´u Valge Raamat.

EKL 2016 väljatöötamisel osalesid lisaks EKELi ja Triniti esindajatele ka Riigi Kinnisvara AS-i, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maanteeameti ja Rahandusministeeriumi esindajad. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium toetas lepingutingimuste väljatöötamist ka rahaliselt.

Ehituskonsultatsioonilepingu inglisekeelsed dokumendid: