ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Ruumi otsese päikesevalguse kestuse arvutamise juhend lähtub Eestis väljakujunenud praktikast - heast tavast ning baseerub vanal kehtinud standardil EVS 894. Turuosaliste poolt heakskiidetud juhend valmis EKELi eestvedamisel. 

Valminud juhendi on heaks kiitnud: Eesti Arhitektide Liit, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit, Eesti Planeerijate Ühing, Eesti Ehitusettevõtjate Liit, Eesti Omanike Keskliit, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Tehnikaülikool ning Majandus -ja Kommunikatsiooniministeerium.

Juhend on avaldatud MKMi kodulehel:
https://www.mkm.ee/sites/default/files/insolatsiooni_kestuse_arvutamise_juhend_16.04.2020.pdf


Vaata juhendit siit:
Insolatsiooni kestuse arvutamise juhend 16.04.2020