ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Riigi Kinnisvara poolelt osalesid juhatuse esimees Kati Kusmin ja kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger, EKELit esindasid juhatuse esimees Tiit Kerem, juhatuse aseesimees Keijo Vaher ning tegevjuht Kalle Karron.

Peamiste teemadena käsitleti ehituskonsultatsiooniteenuste hankeid ning RKASi poolseid investeeringuid koroonakriisi majandusmõjude leevendamiseks ehitussektorisse.

Hangete temaatikal peatudes räägiti madala hinnaga pakkumiste probleemist. EKEL väljendas muret, et odavaima hinnakriteeriumi alusel läbiviidavad hanked ei võimalda pakkuda kvaliteetset teenust ning teenida töö eest väärilist tasu. Kuna müüakse töötunde, siis vähese raha korral jääb osa tööd tegemata. Samas annab riigihangete seadus võimaluse põhjendatult madal pakkumine tagasi lükata. Kriis on süvendanud põhjendamatult madalate hindadega pakkumiste hulka, mistõttu on oluline rakendada lisaks hinnale ka teisi hindamiskriteeriume.

RKAS on viimastel projekteerimishangetel eelistanud väärtuspõhiseid hankeid hinnapõhistele. Hiljuti kasutati väärtuspõhist hanget Narva kiriku projekteerimishankes, samuti on hetkel käimas Paide riigimaja väärtuspõhine projekteerimishange. EKELiga koostöös püütakse leida lahendusi, kuidas väärtuspõhiseid hankeid efektiivsemalt juurutada. Leiti, et kvaliteedipõhistes hangetes tuleks väärtustada ka inseneriosade projekteerimist.

Riigipoolsete täiendavate investeeringute osas kinnitas RKAS, et valituse vastava otsuse korral korral ollakse valmis uusi projekte viivitusteta käivitama.

Osapooled olid ühel meelel, et väärtuspõhiste hangete rakendamine on kvaliteedi seisukohalt võtmetähtsusega ning aitab oluliselt parandada ehituskonsultatsioonisektori võimekust rakendada uusi innovaatilisi lahendusi.