ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

EKELi liikmesettevõtted osalesid taaskord üleeuroopalises EFCA Baromeetri uuringus. Seekord näitavad tulemused, et COVID-19 pandeemia on Euroopa ehituskonsultatsiooni turgu oluliselt mõjutamas. Uuring toob välja ka Eesti positsiooni muu Euroopaga võrreldes.
 
Uuringu tulemused on näha siin: 
https://www.efca.be/news/european-consulting-engineering-market-profoundly-affected-covid-19-pandemic
 
 
EKEL on EFCA täieõiguslik liige alates 09.05.2019.a.
EFCA on tegutsenud alates 1992. aastast, esindades 28 erialaliitu 28st Euroopa riigist
EFCA koostab muuhulgas perioodilist Baromeetri-nimelist kokkuvõtet Euroopa ärikeskkonna ja turu kohta

https://www.efca.be/sites/default/files/2020-06/EFCA%20Barometer_spring%202020.pdf
barometer spring 2020