ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

Ruumi otsese päikesevalguse kestuse arvutamise juhend lähtub Eestis väljakujunenud praktikast - heast tavast ning baseerub vanal kehtinud standardil EVS 894. Turuosaliste poolt heakskiidetud juhend valmis EKELi eestvedamisel. 


Aastaraamat sisaldab infot EKELi liikmete kohta, samuti artikleid ning sektorit iseloomustavaid statistilisi arvnäitajaid.

Euroopa ehituskonsultatsiooniettevõtete liitusid koondav föderatsioon EFCA viis läbi küsitluse koroonakriisi esmaste mõjude kohta projekteerimissektori ettevõtetele. 20 Euroopa riigi hulgas osales uuringus ka Eesti.

EKELi ning projekteerimissektori teiste erialaliitude poolt Vabariigi Valitusele edastatud ettepanekud on leidnud riigisektori tellijate toetust. Riigi Kinnisvara ja Maanteeamet on kinnitanud, et jätkatakse plaanitud investeeringuid, millele lisatakse vahendeid lisaeelarvest ning Euroopa struktuurfondist.

EKEL ja teised ehitusala erialaliidud paluvad riigil oluliselt kasvatada investeeringuid projekteerimis- ja ehitussektorisse. Olukorras, kus eratellimuste maht langeb märgatavalt, on riigil võtmeroll ehitussektori töös hoidmisel.